Правила внутрішнього розпорядку

для учнів ЗЗШ №73

4.1. Права учнів.

Учні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області мають право:

- на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі – в позаурочний період;

- на вибір предметів варіативної складової робочого навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і т.ін.), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;

- на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

- на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.

4.2. Обов’язки учнів.

Учні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

- дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класу;

- беззаперечно виконувати вказівки чергових учнів та вчителів;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

- дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми(зачіски у хлопців і дівчат мають бути акуратними), правила безпеки життєдіяльності;

- дотримуватися шкільної форми (повсякденний варіант: шкільний костюм; урочистий варіант: біла сорочка, темні штани (спідниця)); використовувати у приміщенні школи змінне взуття (дівчатам - без високих підборів), не знаходитись у верхньому одязі, дотримуючись правил користування шкільною роздягальнею;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

- використовувати атрибутику шкільної організації у практиці повсякденного життя, при виконанні представницької функції;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

4.3. Перелік забороненого.

Учням Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області категорично забороняється:

- припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника або чергового вчителя (за кожен пропуск шкільних занять учень повинен мати довідку або письмове пояснення батьків);

- порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

- припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

- розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;

- користуватися косметикою, фарбувати волосся, носити прикраси;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

- використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території;

- перебувати на території села після 23 години ( відповідно до рішення батьківського комітету та сесії сільської Ради).

4.4. Відповідальність за порушення.

Учні Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №73 Запорізької міської ради Запорізької області, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи.

4.5. Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2. До учнів ЗЗШ №73 можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам’ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

- за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (2-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні району, регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – відзначення премією «Кращий учень школи І, ІІ, ІІІ ступенів» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради школи, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості);

- інші форми заохочень на підставі рішення батьківського комітету закладу (нагородження пам’ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.